Aktuelt


PRESSEMELDING 5. MARS 

Teknisk Bureau gjenoppstår – vil styrke posisjonen på Vestlandet

125-års jubilanten Teknisk Bureau gjenoppstår etter å ha levd under navnet Apply TB siden 2009. Navnebyttet markerer slutten på en større restrukturering der hovedeier HitecVision investerer 70 millioner kroner for å styrke Teknisk Bureaus rolle som en ledende teknisk totalentreprenør på Vestlandet.

Teknisk Bureau ble etablert i Stavanger i 1893. Bergenske NSI Svein Hatvik AS, med røtter tilbake til 1921, og Asator, tidligere Sunnhordland Elektro, er andre tradisjonsrike bedrifter som de siste tiårene har blitt en del av Apply TB. Nå vender gruppen på flere enn ett vis tilbake til «røttene».

- Vi har en lang og stolt historie, en dyktig og erfaren organisasjon, og en sterk posisjon i markedet.  De siste årene har vi hatt høy aktivitet, men enkelte vanskelige prosjekter har gjort at økonomien har vært krevende. Nå har vi sammen med vår eier re-etablert en robust operasjonell og finansiell plattform, slik at både kunder og samarbeidspartnere vil møte et mye sterkere Teknisk Bureau fremover, sier administrerende direktør Asbjørn Jacobsen.

Teknisk Bureau leverer alt teknisk til nybygg og rehabilitering innen elektro, rørarbeider, kjøling, ventilasjon og automasjon. I tillegg bidrar Teknisk Bureau med energirådgivning og maritim elektro. Selskapet har en sterk posisjon og betydelig tilstedeværelse på Vestlandet, med tilsammen 530 ansatte i Stavanger, Bergen, Haugesund og Sunnhordland.  På kundelisten finner man selskaper som Statsbygg, Forsvaret, flere kraftselskaper, kommuner og en rekke av Norges største entreprenører. I 2017 omsatte selskapet for rundt 730 millioner kroner, noe som er på nivå med de foregående årene.

Selskapet har de seneste årene gjennomført flere større tekniske totalleveranser, blant annet Sandnes Brannstasjon, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Revmatismesykehuset i Haugesund. Fremover skal man styrke kompetanse og gjennomføringsevne rettet mot prosjektmarkedet. Samtidig ventes servicemarkedet å vokse og utgjøre en større del av Teknisk Bureaus samlede omsetning.

Teknisk Bureau ble skilt ut fra Apply-konsernet for fem år siden, men har frem til nå benyttet Apply-navnet parallelt med selskapene i Apply-konsernet. Investeringsfondet HitecVision har vært deleier i Apply siden 2006, og overtok i fjor mesteparten av aksjene i både i Apply-konsernet og i Apply TB. Som ledd i en restrukturering etter eierendringene har alle selskapene fått nye navn. For Teknisk Bureau var det naturlig å ta tilbake selskapsnavnet som ble etablert i 1893.

- Vi er stolte over vår historie og den sterke posisjonen selskapet har på Vestlandet. Vi ser nå at oppdragsmengden er god. I kombinasjon med en sterk organisasjon og med støtte fra en eier med erfaring fra å bygge ledende selskaper, er Teknisk Bureau godt posisjonert for fremtiden, sier Asbjørn Jacobsen.

 

FOR YTTERLIGERE KOMMENTARER:
Asbjørn Jacobsen, adm.dir. Teknisk Bureau
+47 97 02 41 05 eller asbjorn.jacobsen@tekb.no
tb logo 2-linjer

PRESSEMELDING 5. MARS - TEKNISK BUREAU GJENOPPSTÅR

Teknisk Bureau gjenoppstår – vil styrke posisjonen på Vestlandet 125-års jubilanten Teknisk Bureau gjenoppstår etter å ha levd under navnet Apply TB ...
 
13-10-2015 19-07-22

Forsvarets nye helikopterbase skal bygges av TB.

Dette er den første basen som bygges for de nye redningshelikoptrene.
 
kunst1

Prestisjeprosjekt til divisjon Bergen.

Vår LEAN løsning, kompetanse og organisering var avgjørende for at Statsbygg valgte oss på alle de tekniske fagene på den nye Kunst og designhøgskolen som er tegnet av Snøhetta.
 
qw-rkfoerrilpefxwraeaab1g-coe9rhlbr38fdsaukq

Bistår med klargjøring av skip til TRITON i Middelhavet.

Teknisk Bureau - Maritim avdeling har gjort en stor innsats på kort tid for å klargjøre det norske skipet som er mobilisert til Middelhavet.
 
bp0815 qualityhoteledvardgrieg11

Quality Hotell Edvard Grieg

En dag før tiden ble det overlevert - Vestlandets største konferansehotell.
 
mbmultimedia-131111-2384

Teknisk Bureau i alle kanaler

Vi vinner stadig nye store kontrakter og serviceavtaler på Vestlandet.
 
mbmultimedia-131111-2547

Nytt landemerke i Haugesund

Posten og Bring sin nye terminal i Haugesund er klar og overlevert.
 

Konserthuset i Stavanger

Teknisk Bureau er stolt av å ha bidratt med utførelse av viktige tekniske installasjoner i Stavanger konserthus. ​
 

TekniskBureau AS l N-4001 Stavanger | +47 4000 6500