Konserthuset i Stavanger

Teknisk Bureau er stolt av å ha bidratt med utførelse av viktige tekniske installasjoner i Stavanger konserthus. ​
Stavanger Konserthus har allerede blitt et landemerke i Norges olje- og energihovedstad, Stavanger. Teknisk Bureau er stolt av å ha bidratt med utførelse av viktige tekniske installasjoner.  
 
Stavanger konserthus

TekniskBureau AS l N-4001 Stavanger | +47 4000 6500