norsea 2

Landstrømprosjektet - Første fartøy koblet til våre LVSC containere på Vestbase AS i Kristiansund.

En godt utført jobb for alle involverte hos TekniskBureau AS.

Neste trinn i prosjektet er installasjon av containere for Norsea AS på Dusavik, Tananger og Polarbase
 
 

TekniskBureau AS l N-4001 Stavanger | +47 4000 6500