Våre tjenester

teknisk bureau - 011dsc02655-1

Teknisk Bureau leverer tjenester innen fagene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, maritim elektro og elektro. Summen av tverrfaglig kompetanse og bred bransjeerfaring er et av våre viktigste konkurransefortrinn.

Prosjekt

teknisk bureau - 009dsc01999-1
Teknisk Bureau er en av regionens største aktører i prosjektmarkedet. Vi har bred erfaring med både enfaglige og tverrfaglige prosjekter og prosjektering innen fagområdene våre.

Privatmarked / Service

teknisk bureau - 013dsc03587-1
Vi tar både enkeltoppdrag og større rammeavtaler innen servicemarkedet. Vi tilbyr også teknisk service i tillegg til tjenester knyttet til daglig drift av bygg og anlegg.
 

Elektro

skap

Ventilasjon

teknisk bureau - 008dsc02200-1

Automasjon

mbmultimedia-131105-1940

Telekom

teknisk bureau - 027dsc02705-1

Maritimt

hcsxfilpzhvaovldnmfbcqphggiubtukpn7ps5eoa-sg

Energirådgivning

mbmultimedia-131113-2681

TekniskBureau AS l N-4001 Stavanger | +47 4000 6500