13-10-2015 19-07-22

Forsvarets nye helikopterbase skal bygges av TB.

Dette er den første basen som bygges for de nye redningshelikoptrene.
Basen for Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter ( NAWSARH) skal bygges av oss. Hangardokker til de tre nye store helikoptrene, overnattingslokaler og basefasiliteter som møterom og kontorer, både for skvadronledelsen, de operative og de vedlikeholdsansvarlige skal stå ferdig november 2016. Basen skal ligge ved Stavanger Lufthavn Sola.
- Dette er et viktig og spennede prsojekt sier Divisjons direktør i Stavanger Peter Egeland, og legger tll at oppdraget viser hvilken kompetanse selskapet har.  
NAWSARH er et oppdrag gitt av AF gruppen på vegne av Forsvarsbygg.