kunst1

Prestisjeprosjekt til divisjon Bergen.

Vår LEAN løsning, kompetanse og organisering var avgjørende for at Statsbygg valgte oss på alle de tekniske fagene på den nye Kunst og designhøgskolen som er tegnet av Snøhetta.
- Dette er et prestisje prosjekt for Statsbygg, et merkebygg i Bergen som byen har ventet på i mange år forteller div. dir Asbjørn Hestnes, og legger til at Lean satsingen nå viser resultater.
Statsbygg har bemerket at det er svært uvanlig at en entreprenør blir innstilt på samtlige tekniske enterpriser og vektlegger samtidig den meget gode kvaliteten på tilbudet, der bl.a elektro fikk en score på 9,96. 
Ledelsen i Statsbygg har samtidig kommunisert at de har en forventning om at dette blir et mønster prosjekt med mal for fremtidige prosjekter.
To team fra Apply TB skal til Porsche fabrikken i Tyskland på Lean kurs før jul.

Størrelsen på bygget er hele 15.000m2.  Arbeidet på byggeplassen starter 1. januar 2016 og skal være ferdig til skole start 1.august 2017.

Under finner du Statsbygg sin PM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding fra Statsbygg 01.10.15 – Nybygg Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Statsbygg har tildelt seks nye kontrakter i prosjektet nybygg Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
Den 29. september ble det inngått kontrakter til en verdi av 247,7 millioner kroner (inkl. mva).
Avtalene omfatter alle innredningsarbeider det vil si byggteknisk, elektro, rør, ventilasjon, automasjon og utendørsarbeider. Statsbygg har inngått kontakter med fire entreprenører.
Selskapet Apply TB vant tre av de tekniske entreprisene (elektro, rør, ventilasjon). De øvrige vinnerne er Veidekke Entreprenør (byggteknisk), Scneider Electric (automatisering) og Anleggsgartner Svein Boasson (utendørsarbeider).
-Ved å foreta disse anskaffelsene samtidig sikres god oversikt over økonomien og fremdriften i prosjektet. Arbeidene starter opp ved påsketider 2016, sier prosjektsjef Hans Thomas Holm i Statsbygg.
Lean-kompetanse
Den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal huse mer enn 300 studenter og 100 ansatte og bygges på en gammel industritomt ved syd-enden av Store Lungegårdsvann. Byggherre Statsbygg benytter Lean i prosessplanlegging, prosjektering og byggingen av bygget.
- I tildelingen av disse seks kontraktene har det i tillegg til teknisk kompetanse vært lagt særskilt vekt på Lean-erfaring. Selskapet Apply TB utmerket seg i denne anledningen, sier prosjektsjef Holm.
- Vi er stolt og glad over å være den foretrukne leverandør innen de tekniske fagene og er meget fornøyd med at vår Lean kompetanse ble vektlagt, sier Administrerende direktør i Apply TB Frode Wathne. Dette blir et viktig signalbygg regionalt og nasjonalt, legger han til.
Statsbygg ser frem til det videre samarbeidet med entreprenørene og felles fokus på LEAN-innsatsen i prosjektet.