fylkeshuset sentraladministrasjonen banner image

Rammeavtale elektriske arbeider Rogaland fylkeskommune

Vi er stolt over igjen å ha vunnet avtalen med Rogaland fylkeskommune på elektro- og teleinstallasjoner. Avtalen gjelder både for avdeling i Haugesund og Stavanger.

​Avtalen er viktig for oss og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med fylkeskommunen.

​Avtalens varighet er tom. mai.2020 med opsjonsmulighet til mai.2022. Estimert forventet omsetning i kontraktsperioden er 100 millioner NOK.