uis

Statsbygg - Rammeavtale elektro signert i Stavanger

Vår avdeling i Stavanger har vunnet rammeavtale for utførelse av elektriske arbeider hos Statsbygg.
Rammeavtalen gjelder for alle byggene til Statsbygg. Oppstart er i slutten av oktober 2018 og varer ut 2020, med mulighet for forlengelse ut 2022.
Estimert verdi på kontrakten er 50 millioner NOK.

Vi er stolt av denne tildelingen og det gir oss videre stor forutsigbarhet i kommende periode.