vv-120-1024x687

Statsraad Lehmkuhl er elektrifisert

Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl fikk i 2018 tilskudd fra Enova på 4,2 millioner for å bygge om skipets fremdriftssystem fra diesel til hybridrift.

Rolls Royce ble tildelt som systemleverandør og Teknisk Bureau fikk oppdraget med elektroinstallasjonen.

Oppdraget innebar installasjon av to nye generatorer for dieselelektrisk fremdrift, leveranse av nye tavler tilpasset hybriddrift, samt andre utbedringer.

TB hadde også jobben med oppgradering og nyinstallasjon av alarm-, UPS- og PMS-systemet.

I forbindelse med bytting av hudplater på skroget ble det også bestemt at samtlige lugarer i akterskipet skulle oppgraderes. Alt av elektroinstallasjon ble derfor byttet.

 

Installasjon av batteribank er tiltenkt installert høsten/vinter 2018 og TB jobber tett med Statsraad Lehmkuhl for også å sikre denne leveransen.

Når dette er installert vil fartøyet kunne lade ved hjelp av propellen under seiling samt ved bruk av landstrøm.