FAKTURAMOTTAK TekniskBureau AS


Alle fakturaer til TekniskBureau AS skal merkes med følgende:

Prosjektnummer (TekniskBureau AS)
Bestillingsnummer (PO) – dersom dette foreligger
Navn på bestiller hos TekniskBureau AS

Faktura som ikke er riktig merket vil bli returnert. TekniskBureau AS har som standard 45 dagers betalingsfrist og ber om at dere sikrer at dette er lagt inn i deres systemer.

TekniskBureau AS skal motta faktura på en av følgende metoder;

Fakturaer via EHF. Vi er registrert i PEPPOL og dere finner oss der. EHF adresse er vårt organisasjonsnummer; 912.273.938.
​Vi ønsker at dere oversender PDF faktura med EHF filen, såkalt «embedded PDF». Merking av faktura må gjøres i faste felt i EHF formatet.

Dersom dere absolutt ikke kan sende faktura i EHF, skal dere sende faktura på e-post i PDF format til faktura@tekb.no

Det er også viktig å merke seg at e-postadressen for fakturering skal heller ikke benyttes til å sende annet enn faktura.
E-post som sendes til faktura@tekb.no vil ikke bli lest eller besvart da dette er en automatisk tjeneste.