Lyser opp «Edens hage»

Teknisk Bureau har totalteknisk leveranse på Vestlandets mest moderne undervisningsbygg på Kronstad.

DEL DETTE INNLEGGET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
FEIRING: Nederst til venstre ser du prosjektleder for Kruse Smith sammen med Mats Egge i Teknisk Bureau.
Teknisk Bureau har totalteknisk leveranse på Vestlandets mest moderne undervisningsbygg på Kronstad.

– Dette er det største prosjektet vi har pågående og er kjempespennende å være med på. Det er gøy at Teknisk Bureau har totalteknisk leveranse, som betyr at det fulle og det hele ansvaret ligger hos oss. Bygget skal være BREEAM Exellent, som betyr at det stilles veldig høye krav til leveransen vår og det er snakk om enorme mengder med teknologi, sier Mats Egge, som er øverste prosjektleder.

Kontraktsfestet sluttfrist er 1. mars 2020 og Teknisk Bureau leverte godkjent fullskalatest og dokumentasjon for midlertidig brukstillatelse 28. februar.

– Ytelse og stabilitetstester blir utført i prøvedriftsfasen. Vi har overtagelse etter prøvedrift 1. desember 2020, forteller Egge.

Prosjektet er en drøm for teknologinerder, ifølge Egge. «Edens hage» er 15.000 kvadratmeter stort og blir et av de mest energieffektive bygningene i Norge.

– Det stilles det kjempehøye krav til hvordan bygget skal prosjekteres, bygges og hvordan det til slutt skal fungere og driftes. Bygget skal bruke vanvittig lite energi, understreker Egge.

Papirløs bygging og planlegging

Teknisk Bureau har vært en del av prosjektet siden 2017 og frem til mars 2020. Under den mest aktive byggeperioden har det vært involvert cirka 75 arbeidere fra TB, og totalt sett har det vært involvert 150 ansatte.

Siden det er Statsbygg som eier bygget, er selvsagt byggeplassen papirløs og all prosjektering skjer i bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

– Det betyr at vi bygger etter en 3D-modell. Fremtiden er papirløs. Vi i Teknisk Bureau har fått god erfaring med å håndtere totalteknisk leveranse på store bygg som dette, forteller Egge.

Sikrer fremdrift med teknologi

Teknisk Bureau har delt sin leveranse inn i 876 arbeidsoperasjoner, som igjen er stykket opp videre for å passe Lean-planen.

– Inndelingen gjør at vi må starte på en oppgave og fullføre innen riktig tid, slik at togene går fremover i planen. Planen består av mange forskjellige tog der alle er avhengig av hverandre, og fører til en mer effektiv bygging. Alt er timet og tilrettelagt ned til hver minste detalj, sier Egge.

Etter planen skal HVL-studentene kunne ta i bruk «Edens hage» høsten 2020.

 

Fakta om Edens Hage

Høyskolen på Vestlandet (HVL) sitt nybygg «Edens hage» er levert av entreprenør Kruse Smith i Bergen. Undervisningsbygget skal legge til rette for forskning og utdanning av høy internasjonalt standard. Teknisk Bureau har totalteknisk leveranse.