Teknisk Bureau leverer CO2-kjøleanlegg til Njård A-plattform

Får gode tilbakemeldinger fra Equinor.

DEL DETTE INNLEGGET

første Transkritiske Co2-kjøleanlegg
Teknisk Bureau har levert verdens første transkritiske CO2-kjøleanlegg offshore på Johan Sverdrup, som nå er i drift.
Får gode tilbakemeldinger fra Equinor.

I disse dager er det travelt på avdelingen til Teknisk Bureau Sunnhordland. De er godt i gang med jobben om bord på Njård A-plattformen, hvor de leverer CO2-kjøleanlegg.

– Vi leverer en komplett pakke, en teknologi som vi har tatt ut offshore. Dette er et typisk rehabiliteringsprosjekt som er viktig i mange sammenhenger. Det skal være et økonomisk prosjekt, samtidig som det er et utstillingsvindu for oss, sier Jostein Børtveit, avdelingsleder service.

Gjør plattformene mer miljøvennlige

Det er myndighetsbestemt at de bestående kjølegassene skal fases ut, siden de er skadelige for miljøet. Det grønne skiftet fører med seg potensielt store oppdrag.

– Kjølegasser står øverst på verstinglisten og det satses mye på utfasing. CO2 er lite miljøskadelig og det er enorme miljøgevinster ved å faste det ut. Der vil vi være i lead, understreker Børtveit.

Teknisk Bureau har levert verdens første transkritiske CO2-kjøleanlegg offshore på Johan Sverdrup, som nå er i drift. Tilbakemeldingene fra Equinor har vært gode. På Johan Sverdrup ble det installert et transkritisk kjøleanlegg på kjøkkenet til boligkvarteret, og oppdraget hadde en verdi på cirka 16 millioner kroner.

Etterspurt kompetanse

Njård A-kontrakten har en verdi på cirka 4,5-5 millioner kroner. For Teknisk Bureau er dette svært spennende med tanke på den utfasingen av gamle miljøskadelige kjøleanlegg som tvinger seg frem offshore.

– For avdelingen er dette et viktig bidrag. Kompetansen er viktig å beholde, samtidig som det er anerkjent teknologi vi jobber med. Dette skal tilpasses rehabilitering og utskiftning offshore, forteller Børtveit;

– Etter at på Njård A-prosjektet er blitt levert, vil vi ha nok et referanseanlegg, som vi kan profilere ut til nye offshore kunder. Anlegget som blir levert på Njård er av en størrelse og fleksibilitet som gjør at det vil passe for de aller fleste utskiftinger og rehabiliteringer for kjøl og frys offshore.

Teknisk Bureau har levert CO2 kjøleanlegg til dagligvarebutikker i årevis og det samme myndighetskravet (F-Gass forordningen)  gjelder både for onshore og offshoreanlegg.

– Vi har lang erfaring fra leveranser av kuldeanlegg offshore, i tillegg til kompetanse på CO2-anlegg. Dette gir oss veldig gode muligheter i tiden fremover, sier Børtveit.