Elektro

skap
Våre elektrikere installerer og vedlikeholder alle typer elektriske anlegg. 
Vi er blant annet gode på med varme- og lysstyring, og jobber alltid med mål om et begrenset energiforbruk.

Derfor jobber våre elektrikere tett sammen med dedikerte energirådgivere for å finne den mest energieffektive løsningen for kunden.   
• Rehabilitering
• Nyinnstallasjon
• Termografering
• Internkontroll samt utbedringer etter dette
• Belysningsplanlegging og utførelse
• Enøktiltak
• Teknisk service, SD-anlegg
• Styringssystemer/EIB