Rør

MBMultimedia-131105-2057
Våre rørleggere er blant de mest erfarne i bransjen. Faktisk har flere av våre rørleggere jobbet sammen i over 30 år. Stabiliteten har gitt oss et fagmiljø som preges av bred erfaring, kompetanse, kvalitet og kontinuitet. 
Erfaring gir trygghet og gode rammer for læring. Derfor finner stadig flere lærlinger veien til Teknisk Bureau. Med lærlingene kommer også nye impulser.

Derfor løser vi våre rørleggeroppdrag med en kombinasjon av erfaringsbasert kompetanse og nye impulser. Det gir gode løsninger, og fornøyde kunder.
• Rehabilitering
• Nyinnstallasjon
• Varmeanlegg
• Kjøleanlegg
• Trykkluft
• Sprinkler
• Sprinkler service
• FG-kontroll sprinkler
• Gassinnstallasjon
• Gasskontroller
• Innregulering av vann