Telekom

DV_8_7755381_01_4c_SE_20170823143610
​Lang erfaring har gitt oss trygghet i utførelsen av faget – trygghet nok til at vi alltid leverer høy kvalitet på våre telekom-tjenester.
Vi har spesialiserte teknikere som til en hver tid er oppdatert på ny teknologi og som er med å drive fagfeltet framover.

Våre teknikere er kjent for faglig dyktighet og presisjon i utførelse og løsninger. Som ett fagfelt av flere i Teknisk Bureau, har våre telekom-teknikere øye for godt samarbeid på tvers av flere fagområder – noe som gjør oss best i klassen på samarbeid.
• Dataspredenett,cat 5/6/7
• Fibernett, samt sveising og utmåling
• Brannalarmanlegg
• Innbruddsalarmanlegg
• ITV, IP kamera/analoge kamera
• Adgangskontroll
• Porttelefonanlegg
• Telefoni, telefonsentraler
• Sykesignalanlegg
• Lydanlegg, PA og musikk
• Godkjent teleinstallatør  TIA
• Godkjent antenneinstallatør  KIA
• FG godkjent for prosjektering og utførelse av brannalarmanlegg