Ventilasjon

MBMultimedia-131105-1972
Vi både installerer, drifter og vedlikeholder alle typer ventilasjonssystemer for de fleste typer bygg og anlegg. 
Vi har spisskompetanse på kartlegging av inneklima, logging av fukt og forskjellige sporer i luft. Gjennom grundige analyser og tett samarbeid med våre egne energirådgivere, leverer vi et skreddersydd ventilasjonssystem.

Vi leverer alle typer ventilasjonsanlegg og både leverer og monterer varmepumper, kjølerom, dataromkjølere, tørrkjølere og annen behovstyrt ventilasjon.
• Rehabilitering
• Nyinnstallasjon
• Service av alle typer klima anlegg
• Prosjektering
• Automatikk og programmering
• Innregulering av luft
• Rensing av kanalnett og aggregater
• Punkt avsug til sveising, frisør og sponavsugsanlegg
• Logging av co2, co, temp og fukt
• Klimakontroll