Kontakt oss

Sentralbord

Mottak av henvendelser

+47 4000 6500
kontakt@tekb.no

Vakttelefoner

Haugesund:
+47 415 68 605

Stavanger:
+47 905 86 000

TekniskBureau AS

 Onshore & Industry           jone.vold@tekb.no                       Mob: +47 992 92 503 

Rigs, Oil & Gas
laila.vindenes@karsten-moholt.no
Mob: +47 97581485 

Maritime
stian.bless@karsten-moholt.no
Mob: +47 482 63 424

 

 

Digital Business Development
Eivind.vethe@karsten-moholt.no
Mob: +47 917 18 691 

For ansatte og innleide

Kontaktskjema

Faktura

Alle fakturaer til TekniskBureau AS skal merkes med følgende:

  • Prosjektnummer (TekniskBureau AS)
  • Bestillingsnummer (PO) – dersom dette foreligger
  • Navn på bestiller hos TekniskBureau AS

Faktura som ikke er riktig merket vil bli returnert. TekniskBureau AS har som standard 45 dagers betalingsfrist og ber om at dere sikrer at dette er lagt inn i deres systemer.

TekniskBureau AS skal motta faktura på en av følgende metoder;

  • Fakturaer via EHF. Vi er registrert i PEPPOL og dere finner oss der. EHF-adresse er vårt organisasjonsnummer; 912 273 938.
  • Vi ønsker at dere oversender PDF-faktura med EHF-filen, såkalt
    «embedded PDF». Merking av faktura må gjøres i faste felt i EHF-formatet.

Dersom dere ikke kan sende faktura i EHF, skal dere sende faktura på e-post i PDF-format til faktura@tekb.no

E-postadressen for fakturering skal kun benyttes til å sende faktura.

E-post som sendes til faktura@tekb.no vil ikke bli lest eller besvart da dette er en automatisk tjeneste.