Historie

1893

Teknisk Bureau ble grunnlagt i 1893 av Carl Frederik Grove Kielland og Knud Zimmer. Det startet med rørleggervirksomhet i forbindelse med vann- og gassforsyninger, og det var store oppdrag innen skipsbyggingen ved Rosenberg verft. Samme år ble selskapet kjøpt opp av Sigvald Bergesen.

1969

Teknisk Bureau Haugesund AS ble etablert i 1969. Selskapet startet med rørinstallasjon og grossistvirksomhet, men i 1975 ble fagområdene utvidet til ventilasjon. I 1997 begynte de å tilby elektrotjenester.

2002

Deler av Sunnhordland Elektro AS på Stord blir skilt ut og Asator ble dannet. Aker Stord hadde også en avdeling på Norheim som Asator overtok.

2013

Apply TB fisjonerer fra Apply AS. Selskapet står igjen på egne bein. Denne fisjonen ga oss mulighet til å fortsette med det vi er best til; Teknisk totalleveranse.

2020

De solide selskapene Teknisk Bureau AS blir Moreld Teknisk Bureau. Selskapet ble en del av Moreld Konsernet under avdeling Life-Cycle og fikk ansvar for Onshore&industry. 

1921

Svein Hatvik AS startet i Bergen. Arbeidet mot det maritime segmentet var etablert på verftet Mjellem og Karlsen AS. I 2003 ble selskapet kjøpt opp av NSI og endret navn til NSI Svein Hatvik AS.

1976

Sunnhordland Elektro AS ble etablert på Stord i 1976 og arbeidet i primært mot offshore og verft. Samme år ble selskapet ble kjøpt opp av Aker Elektro. 

2009

De solide selskapene Teknisk Bureau AS, Teknisk Bureau Haugesund AS, NSI Svein Hatvik AS og Asator slår seg sammen 1. januar 2009 og danner Apply TB AS. Selskapet ble en del av Apply Group (Apply AS) fra 1. oktober 2009. 

2018

Apply TB skifter navn til Teknisk Bureau.

2023

Teknisk Bureau AS gjenoppstår under nytt eierskap og som  søstersselskap til TECA AS. 

1983

Det startet med Teknisk Bureau (TB) i 1893 – et selskap som med kvalitet og kompetanse har bygd seg sterkere for hvert år.

1969

I 1969 spredte TB seg geografisk og fikk et viktig bein å stå på i Haugesund.

2007

I 2007 fusjonerte selskapet og ble et eget forretningsområde i konsernet Apply AS.

2009

Det innebar blant annet en sammenslåing i 2009 med de solide og velrenommerte selskapene NSI Svein Hatvik AS i Bergen med røtter tilbake til 1921, og Asator tidligere Sunnhordland Elektro fra 1976. Selskap som hver for seg har en lang historie, og representerer solid erfaring.

2013

I 2013 stod vi på egne bein, etter fisjonen med Apply-konsernet. Det ga oss igjen mulighet til å fortsette med det vi er best til; teknisk totalleveranse.