Næring

Teknisk Bureau leverer tjenester innen fagene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, ENOVA-søknader, maritim elektro og elektro. Summen av tverrfaglig kompetanse og bred bransjeerfaring er et av våre viktigste konkurransefortrinn.

Drifts- og serviceavtale

Vi tar ansvar for alt fra drift av bygningsmasse og tekniske anlegg.

Elektro

Våre elektrikere installerer og vedlikeholder alle typer elektriske anlegg.

Møteromsløsninger

Vi leverer alt du trenger til et godt møterom og skreddersyr våre digitale møteromsløsninger etter dine behov.

Telekom

Vi leverer høy kvalitet på våre telekomtjenester. Les mer om våre tjenester her.

Automasjon

Vi får ulike systemer til å fungere sammen. Våre automatikere finner alltid den mest energieffektive løsningen.

Maritimt

Vi gjør alt fra store overhalingsoppdrag til mindre oppgraderinger, installasjoner og reparasjoner av alle typer fartøy.

Rør

Våre rørleggere er blant de mest erfarne i bransjen. Les mer om våre rørleggertjenester her.

Ventilasjon og varmepumper

Vi både installerer, drifter og vedlikeholder alle typer ventilasjonssystemer for de fleste typer bygg og anlegg.

Energi

Den reneste energien er den vi ikke bruker. Våre energirådgivere kartlegger og utbedrer ditt energiforbruk.

Kulde

Teknisk Bureau er en av de ledende leverandørene av kommersiell kjøling på Vestlandet.

Faktura

Skal du sende oss faktura? Se hvilke opplysninger fakturaen din bør inneholde.

Prosjekt

Teknisk Bureau er en av regionens største aktører i prosjektmarkedet. Se alle våre prosjekter her.