HMS

HMS er bærebjelken i alt vi gjør i Teknisk Bureau. Det er vårt verdigrunnlag, og er utgangspunktet for vår konkurranseevne.

Vi prioriterer alltid helse, miljø og sikkerhet (HMS) og vår HMS-visjon er
«mennesket først».

Vårt HMS-mål er null skader på mennesker, utstyr og miljø. For å nå målet arbeider vi aktivt for å styre sikkerhetsutviklingen – både hjemme i egen organisasjon, og ute i prosjektene vi leder eller er med på.

Vi har en HMS-plan som hjelper oss med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Motiverte medarbeidere med god helse er en verdi vi bevisst satser på å verne. 

Vi tror på å engasjere alle medarbeidere i HMS-arbeidet.

Med aktive medarbeidere er det lettere å overvåke arbeidsmiljøet og sikre presise tilpasninger av systemer og rutiner.

I tillegg er vi bevisst vårt samfunnsansvar og verden utenfor Teknisk Bureau og jobber blant annet aktivt for å forebygge og hindre negative miljøeffekter.