Visjon og verdier

Teknisk Bureau skal være foretrukken totalteknisk partner innenfor våre fagområder. Vi leverer smart teknologi, produkter, serviceoppdrag og prosjekter til bygg og anlegg, landbasert industri og energisektoren.

Teknisk Bureau skal bidra til en resultatorientert, moderne og attraktiv arbeidsplass med gode utviklings- og karrieremuligheter. 

Vi skal ta hensyn til en riktig og felles forståelse av våre ressurser, og skape begeistring hos våre medarbeidere. 

Vi skal skape motivasjon, et rettferdig arbeidsmiljø i hele organisasjonen, som er preget av åpenhet og kommunikasjon. 

Vår visjon er:

«Foretrukken leverandør – Vår leveranse»

Våre drivkrefter er:

  • Kompetent – En sikker arbeidsplass og samarbeidspartner. 
  • Resultatorientert – Du kan stole på oss.
  • Inkluderende  – Vi arbeider tverrfaglig og deler vår kunnskap. 
  • Innovativ – Vi er pådrivere for gode løsninger. 
  • Bærekraftig – Vi er opptatt av bærekraftig utvikling.