Historie

Teknisk%20Bureau%20-%20010DSC03144-1
Det startet med Teknisk Bureau (TB) i 1893 - et selskap som med kvalitet og kompetanse har bygd seg sterkere for hvert år.
I 1969 spredte TB seg geografisk og fikk et viktig bein å stå på i Haugesund.

I 2007 fusjonerte selskapet og ble et eget forretningsområde i konsernet Apply AS.

Det innebar blant annet en sammenslåing i 2009 med de solide og velrenommerte selskapene NSI Svein Hatvik AS i Bergen med røtter tilbake til 1921, og Asator tidligere Sunnhordland Elektro fra 1976. Selskap som hver for seg har en lang historie, og representerer solid erfaring.

 
I 2013 stod vi på egne bein, etter fisjonen med Apply-konsernet. Det ga oss igjen mulighet til å fortsette med det vi er best til; teknisk totalleveranse.