HMS

Teknisk%20Bureau%20-%20034DSC03387-1
HMS er bærebjelken i alt vi gjør i Teknisk Bureau. Det er vårt verdigrunnlag, og er utgangspunktet for vår konkurranseevne.
Vi prioriterer alltid helse, miljø og sikkerhet (HMS) og vår HMS-visjon er "mennesket i fokus - people first".

Vårt HMS-mål er null skader på mennesker, utstyr og miljø. Og for å nå målet arbeider vi aktivt for å styre sikkerhetsutviklingen - både hjemme i egen organisasjon, og ute i prosjektene vi leder eller er med på.

Vi har en HMS-plan som hjelper oss med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Motiverte medarbeidere med god helse er en verdi vi bevisst satser på å verne. 
Vi tror på å engasjere alle medarbeidere i HMS-arbeidet. Med aktive medarbeidere er det lettere å overvåke arbeidsmiljøet og sikre presise tilpasninger av systemer og rutiner.

I tillegg er vi bevisst vårt samfunnsansvar og verden utenfor Teknisk Bureau og jobber blant annet aktivt for å forebygge og hindre negative miljøeffekter.