Visjon og drivkrefter

Teknisk%20Bureau%20-%20035DSC03498-1

Teknisk Bureau skal, innenfor sine fagområder, være foretrukket teknisk total-leverandør av teknologi, produkter, serviceoppdrag og prosjekter til bygg og anlegg, maritim sektor, landbasert industri og energisektoren.

Teknisk Bureau sin personalpolitikk skal bidra til at vi er en resultatorientert, moderne og attraktiv arbeidsplass med gode utviklings- og karrieremuligheter. 

Vi skal i tillegg ha en personalpolitikk som tar hensyn til en riktig og felles forståelse av våre ressurser, og skape begeistring hos våre medarbeidere. 

Vi skal ha en helhetlig og livsfaseorientert personalpolitikk som skaper motivasjon, et rettferdig arbeidsmiljø i hele organisasjonen som er preget av åpenhet og kommunikasjon.  
Vår personalpolitikk skal være omforent med de ansattes representanter.

Våre drivkrefter er:
  • Pålitelig – Du kan stole på oss.
  • Lønnsom - En sikker arbeidsplass og samarbeidspartner. 
  • Inkluderende  – Vi arbeider tverrfaglig og deler vår kunnskap. 
  • Nyskapende – Vi er pådrivere for gode løsninger. 
  • Grønn – Vi er opptatt av bærekraftig utvikling.
Vår visjon er:
"Vi skal gi folk en god følelse"