Rørfornying er en miljøvennlig, enklere og ofte rimeligere løsning enn å bytte hele rørsystemet.

Rørfornying er et samlebegrep for flere metoder for rehabilitering av defekte avløpsledninger, uten eller med minimale inngrep i omkringliggende infrastruktur. Teknisk Bureau AS kan rehabilitere avløpsledninger uten å grave i innkjørsler og hager eller rive opp hele kjellergulv, etasjeskiller eller vegger og på bad i sjakter.

Ved rørfornying støpes et nytt rør på innsiden av eksisterende avløpsrør, og det benyttes i de fleste tilfeller eksisterende tilgangspunkter som avgrening, sluk, stakeluker, stakekummer eller utvendige kummer.

Før vi går i gang, foretar vi en grundig sjekk av tilstanden på de gamle avløpsrør. Da benytter vi blant annet et rørinspeksjonskamera for å se akkurat hvor og hva slags type utbedring som er nødvendig.

Ulike metoder:

Bunnledning (alle typer rør under gulv/terreng)

1. Det nye røret lages som regel av en epoksymettet foring, som vrenges inn i det gamle røret ved hjelp av vann eller trykkluft. Vi trenger kun tilkomst i én ende av ledningsnettet for å få den myke foringen på plass. Når det er gjort, herdes foringen ved hjelp av varme eller over tid. Etter dette har den blitt til et nytt, slitesterkt rør, uten noen skjøter. Avgreninger freses opp.

2. Punktreparasjon. Ofte er det ikke hele rør som er defekt, men kun en liten del, da kan vi tilby en punkt reparasjon med glassfiber

Innvendige stammer(alle typer rør over gulv/terreng)

som går opp gjennom hele bygningen inkl. grenrør inn til WC, bad og kjøkken utbedrer vi rørene med et 2-komponent PU belegg som legges på i 3-4 lag. Dette gjøres etter at rørene er renset og rubbet helt rene og tørre.

Utbedring av sluk

Vi rubber og renser sluket før vi påfører 2-komponent PU belegg. Vannlåsen borres ut og får ny lett tilgjengelig plugg.

Teknisk Bureau AS kan videre utbedre sluket med en ny innsats/topp for senere utbedring av bad som skal tilfredsstille Våtromsnormen. Vi kan eventuelt bytte sluken ut med ny, eller en ny slukrenne. Dette krever meisling i betonggulv eller at tregulv åpnes for tilkomst.

Miljøforbedring, lekkasje på spillvann gjør at forurenset avløpsvann trenger ned i grunnen i verste fall til drikkevann.

Hva er huseiers ansvar?

Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et miljø messing og økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Private ledninger er huseiers ansvar, også utover tomtegrensen.

Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer på de kommunale ledningene. Oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og bort til huset og under huset, er dette normalt huseiers ansvar. Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset.