Energi

Den reneste energien er den vi ikke bruker. Våre energirådgivere kartlegger og utbedrer ditt energiforbruk.

Vi vil være med på å sikre at omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en rasjonell måte til beste for samfunnet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for fremtidige generasjoner. Derfor tilbyr vi energirådgivning til våre kunder.

 

Vår rådgivning bygger på solid kompetanse innen hvert fag, og samarbeidet på tvers av fagene.

 

  • Energimerking av bygg
  • Energivurdering av tekniske anlegg
  • Energieffektiviserende tiltak

Kontakt oss

Teknisk Bureau sentralbord
+47 4000 6500
kontakt@tekb.no