Drifts- og serviceavtale

Teknisk Bureau kan ta ansvar for alt fra drift av bygningsmasse og tekniske anlegg. 

Vi skreddersyr alle våre drifts- og serviceavtaler etter dine behov.

Vi utfører følgende tjenester: 

  • Drift og forvaltning av bygg, inkludert renhold, kantine og vaktmester med samarbeidspartnere 
  • Service på alt av teknisk utstyr
  • Totalt ansvar for drift av bygg
  • Service- og årskontroller av tekniske anlegg med reparasjoner og ombygginger

Kontakt oss

Teknisk Bureau sentralbord
+47 4000 6500
kontakt@tekb.no