Prosjekt

Teknisk Bureau er en av regionens største aktører i prosjektmarkedet. 

Vi har bred erfaring med både enfaglige og tverrfaglige prosjekter og prosjektering innen faggruppene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, maritim elektro og elektro.

Våre største kunder på prosjektmarkedet er hovedentreprenører og offentlig forvaltning (stat, fylkeskommuner og kommuner). Vi har også oppdrag hvor vi er i direkte dialog med byggherre.

Leverte prosjekter

Sykehjem på Bømlo

Prosjektet er en utvidelse av et Bømlo Sjukeheim. Det bygges to fløyer; en mot nord og en mot sør, og begge er på tre etasjer hver.

Prosjektet involverer alle tekniske fag: rør, elektro, ventilasjon, prosjektering og installering. Prosjektet pågår og skal være ferdig sommeren 2014 og gir 59 nye sykehjemsplasser.

Revmatismesykehuset i Haugesund

Prosjektet er en utbygning og en rehabiliteringsjobb som opprinnelig er planlagt til å gå over fire år. Vi har kontrakt for rør og elektro, samt en leveranse av reservekraft og UPS.

En av utfordringene vi møter er at det er kontinuerlig drift på sykehuset, noe som fører til at det må utvises ekstra aktsomhet med tanke på drift av gammelt anlegg, og tilpassninger til nytt anlegg.

Lervig Brygge

Lervig Brygge er ett boligprosjekt i samarbeid med AF Gruppen. Dette er ett Selvåg Pluss prosjekt som består av 188 leiligheter fordelt på fire blokker på 7, 8 12 og 17 etasjer.

I tillegg til dette er det ett serviceareal med selskapslokaler, trimrom og utleieleiligheter. Prosjektet er forventet ferdigstilt høsten 2015.

Prosjekt C5

Apply TB har all prosjektering og utførelse for rør, elektro, svakstrøm, ventilasjon og automasjon i det nye bygget til Apply på Forus.

I prosjektet brukes alle fag og vi bruker våre egne tekniske system – det gjør prosjektet ekstra spennende og personlig. Når bygget overleveres har vi hatt en effektiv produksjon på 10 måneder.

Nytt bygg for Volvo

På vegne av NCC skal vi bidra ed totalentreprise til en verd i av 20 millioner kroner på Volvo sitt nye bygg for større kjøretøy. Gjennomføringen er fra september 2013 til sommeren 2014.

Prosjektet involverer alle tekniske fag:  rør, elektro, ventilasjon, prosjektering og installering.

Bygger stort på Sandnes

Apply TB er med på å bygge parkering, kjøpesenter og boligareal i Vågsgaten i Sandnes. Bygget som reiser seg, dekker halvannet kvartal, og består av to etasjer parkering under bakken, to etasjer butikksenter, et trenings- og velværesenter, samt 131 leiligheter på toppen.

Per i dag er det 37 personer fra Apply TB engasjert på bygget, og på det meste blir det opp mot 70 personer. Bygget er planlagt å stå ferdig i desember 2014.

Apply Leirvik

Apply TB har all prosjektering og gjennomføring i en totalteknisk leveranse til det nye administrasjonsbygget til Apply Leirvik på Stord. Bygget er ca 4000m2.

I dette prosjektet brukes våre egne tekniske systemer. Byggetiden er fra september 2013 til årsskifte 2015.

Haugli Bakeri

Prosjektet er nytt bakeri og kontor på ca 2 500 m2 for Haugli eiendom AS. 

Apply TB haugesund har prosjektert og monter alle tekniske fag; rør, ventilasjon og elektro. Oppstart byggearbeider i august /september 2013 og start produksjon av bakervarer januar 2014.

Hotell og konferansesenter

 2015 står tilbygget til det eksisterende hotellet Edvard Grieg ferdig på Sandsli utenfor Bergen. Over 30 medarbeidere fra Apply TB jobber på Edvard Grieg som blir et av de nye store signalbyggene på Vestlandet. 

Apply TB har all prosjektering og utførelse for rør, elektro, ventilasjon og automasjon.

Kontakt oss

Teknisk Bureau sentralbord
+47 4000 6500
kontakt@tekb.no