Ventilasjon og varmepumper

Vi både installerer, drifter og vedlikeholder alle typer ventilasjonssystemer for de fleste typer bygg og anlegg.

Vi har spisskompetanse på kartlegging av inneklima, logging av fukt og forskjellige sporer i luft. Gjennom grundige analyser og tett samarbeid med våre egne energirådgivere, leverer vi et skreddersydd ventilasjonssystem.

Vi leverer alle typer ventilasjonsanlegg og monterer varmepumper, kjølerom, dataromkjølere, tørrkjølere og annen behovstyrt ventilasjon.

  • Rehabilitering
  • Nyinnstallasjon
  • Service av alle typer klimaanlegg
  • Prosjektering
  • Automatikk og programmering
  • Innregulering av luft
  • Rensing av kanalnett og aggregater
  • Punkt avsug til sveising, frisør og sponavsugsanlegg
  • Logging av CO2, co, temp og fukt
  • Klimakontroll

Kontakt oss

Teknisk Bureau sentralbord
+47 4000 6500
kontakt@tekb.no