Energi

Den reneste energien er den vi ikke bruker. Våre energirådgivere kartlegger og utbedrer ditt energiforbruk.

Vi vil være med på å sikre at omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en rasjonell måte til beste for samfunnet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for fremtidige generasjoner. Derfor tilbyr vi energirådgivning til våre kunder og ENOVA-søknader.

Vår rådgivning bygger på solid kompetanse innen hvert fag, og samarbeidet på tvers av fagene.

 

  • Energimerking av bygg
  • Energivurdering av tekniske anlegg
  • Energieffektiviserende tiltak

Kontakt oss

Teknisk Bureau sentralbord
+47 4000 6500
kontakt@tekb.no