Automasjon

Vi får ulike systemer til å fungere sammen. Våre automatikere finner alltid den mest energieffektive løsningen.

Automasjonsfaget er komplekst. Derfor er det en fordel å ha flere fagområder under samme tak. I tett samarbeid med de øvrige fagspesialistene i Teknisk Bureau, har våre automatikere utviklet nye metoder og løsninger.

Faget er i stadig utvikling, og vi er med. Gjennom strukturert intern erfaring- og kunnskapsdeling, på tvers av fagområdene våre, har vi skapt en innovasjonskultur innen automasjonsfaget. 

  • Ventilasjonsstyring
  • Varmestyring
  • Lysstyring
  • Energieffektivitet
  • Komfort
  • Målinger
  • Analyse
  • Informasjonsinnhenting 
  • Smart og energieffektiv styring av bygg
  • IoT-løsninger

Kontakt oss

Teknisk Bureau sentralbord
+47 4000 6500
kontakt@tekb.no