Telekom

Teknisk Bureau har lang erfaring med telekom. Du kan forvente at vi alltid leverer høy kvalitet på våre telekom-tjenester.

Vi har spesialiserte teknikere som er oppdatert på ny teknologi og som er med å drive fagfeltet framover.

Våre telekomteknikere er kjent for sin faglige dyktighet og presisjon i utførelse og løsninger, noe som gjør dem best i klassen på samarbeid.

 • Dataspredenett, cat 5/6/7
 • Fibernett, samt sveising og utmåling
 • Brannalarmanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • ITV, IP kamera/analoge kamera
 • Adgangskontroll
 • Porttelefonanlegg 
 • Telefoni, telefonsentraler
 • Sykesignalanlegg
 • Lydanlegg, PA og musikk
 • Godkjent teleinstallatør  TIA
 • Godkjent antenneinstallatør  KIA
 • FG godkjent for prosjektering og utførelse av brannalarmanlegg

Kontakt oss

Teknisk Bureau sentralbord
+47 4000 6500
kontakt@tekb.no