Energi

MBMultimedia-131113-2681
Den reneste energien er den vi ikke bruker. Våre energirådgivere kartlegger og utbedrer ditt energiforbruk.
Vi vil være med på å sikre at omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for framtidige generasjoner. Derfor tilbyr vi energirådgivning til våre kunder.

I  vår rådgivning bygger på solid kompetanse innen hvert fag, og samarbeidet på tvers av fagene.
• Energimerking av bygg
• Energivurdering av tekniske anlegg
• Energieffektiviserende tiltak